İHH 5 Kıtada Kurban Kesecek
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnegöl İnsani Yardımlaşma Vakfı Başkanı İlhan Tatlı, İHH´nın Kurban Bayramı ile ilgili çalışmalarını ve Kurban ibadeti ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Tarih: 16.8.2018 08:05:10

 Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Osman Gürbaş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnegöl İnsani Yardımlaşma Vakfı Başkanı İlhan Tatlı ile İHH´nın kurban organizasyonları hakkında röportaj gerçekleştirdi.

 

İNSAN ODAKLI BİR VAKIF

İHH´nın kuruluşu ve amacıyla ilgili bilgiler verenİHH İnegöl Şubesi Başkanı İlhan Tatlı, “İHH İnsani Yardım Vakfı 1992 yılında gönüllü faaliyetlerle kuruldu. 1995 yılında kurumsallaştı. Vakfımız bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır” dedi.

 

FAALİYET RAPORLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILIYOR

İHH´nın çalışmalarına değinen Tatlı, “Vakfımız bünyesinde yapılan tüm çalışmaları yerinde görebilir, inceleyebilir, ilgili birimlerden bilgi edinebilirsiniz. Bağışların nerede ne şekilde değerlendirildiği, hayata geçirdiğimiz projelerimizin iç denetimlerinin nasıl gerçekleştiği, yardımları yaparken uygulanan kriterler ve çalışma ilkelerimiz gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca vakfımızın tüm çalışmaları üç aylık periyotlarla yayımladığımız faaliyet bültenimizle kamuoyuna duyurulmaktadır. Hazırlanan raporlarımız tüm bağışçı ve gönüllülerimizin yanı sıra resmî ve sivil ilgili kuruluşlara ulaştırılmaktadır. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde proje ekipleri içerisinde toplumumuzun saygın kanaat önderleri, gazeteciler ve medya mensupları da görev almakta, çalışmalarımız bu kişiler tarafından yerinde gözlemlenmektedir” şeklinde konuştu.

 

HİÇBİR PARTİ, CEMAAT VEYA HAREKETE BAĞLI DEĞİLİZ

İHH´nınherhangi bir cemaat, ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı olmadığını belirten Tatlı, “Vakfımız İslam´ın vakıf müessesesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Kuruluşumuzun amacı; nerede olursa olsun aç veya açıkta kalmış muhtaç durumdaki tüm insanlara yardım ulaştırmaktır. Bunu yaparken insanları muhtaç duruma düşüren insan hakları ihlallerini, savaşları, işgalleri ve benzeri önleyici bir rol de üstlenmeye çalışılmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler İHH´nın üyeleri ve bağışçıları arasında yer almaktadır” diye konuştu.

 

ÖNCELİĞİMİZ SAVAŞ VE AFET BÖLGELERİDİR

İHH İnsani Yardım Vakfı´nın hem yurtiçinde hem yurtdışında yardım faaliyetleri yürütmekte olduğunu belirten Tatlı, “Ancak İHH, özellikle savaş ve doğal afet yaşanan kriz bölgelerine yardım ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir vakıf olduğundan önceliğini bu tür sorunların yaşandığı yerlere vermektedir. Bilindiği gibi yardım kuruluşları savaş ve benzeri kriz yaşanan bölgelerdeki riskler nedeniyle buralarda faaliyette bulunmakta zorlanmaktadır. İHH özellikle bu bölgelerde tecrübesi olan ve buralarda çalışan bir kuruluştur. Ancak vakfımız bu coğrafyaların yanı sıra yoksulluk yaşanan bölgelerdeki insanlara da yardım ulaştırmakta ve buralarda da kalıcı projeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede yurt içinde doğal afet, fakirlik ve benzeri sebeplerle sıkıntı yaşayan insanlara da yardım edilmekte ve düzenli olarak gıda, giysi ve ilaç yardımları yapılmaktadır” dedi.

 

EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ İNSANDIR

Vakfın yardım çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadığını dile getiren Tatlı, “En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün savaş ve işgal yaşayan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu görülebilir. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek şeklinde belirmiştir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika´ya yardım götürüldüğünde Müslümanların yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup olanlara da yardım edilmektedir. Katrina Kasırgası´nın yanısıra İtalya, Haiti, Japonya, Filipinler ve Nepal depremlerinde yaptığımız yardım çalışmaları bu anlayışımıza örnektir” dedi.

 

KURBAN, ALLAH´A YAKLAŞMAKTIR

İHH´nın kurban organizasyonuyla ilgili konuşan Tatlı, “Kurban sözlükte ‘yaklaşmak´, ‘Allah´a yakınlaşmaya vesile olan şey´ anlamlarına geliyor. Kurban, dinî bir terim olarak ise ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı, Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere bir şekilde yardımda bulunmuş hem de Cenab-ı Hakk´a yaklaşmış olur” dedi.

 

KURBANLAR İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE PAYLAŞTIRILIYOR

Tatlı, “Kurbanlarını vekâlet yoluyla İnegöl İHH İnsani Yardım Derneğine gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı ile veya dernek merkezine bizzat gelerek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.Gelen kurban bedelleri bağışçıların talebi doğrultusunda, Vakfımız tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.Kurban Bayramı´nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunuruz. Kurban vekâleti sorgulama sistemimiz sayesinde kurbanınızın nerede kesildiğini öğrenebilirsiniz” dedi.

 

EN TEMEL MAKSAT ALLAH´IN RIZASINA ERMEKTİR

Kurbanda ulaşılmak istenen temel hedefleri açıklayan Tatlı, “İHH kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah´ın rızasına ermek olduğu bilinciyle hareket ediyor. Bu bilinçle gerçekleştirdiği çalışmalarında özellikle dikkat ettiği hususlar ise şunlardır: Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olma. Bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca ülke ve bölgede beraber eda ederek bir ümmet buluşması gerçekleştirme. İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilme.Kurban çalışmasıyla misyonerlerin çalışmalarına karşı bir panzehir etkisi oluşturabilme. Bölgelerdeki gelişmeleri, kardeş coğrafyalarda yaşananları yerinde gözlemleyebilme, gelişmeleri takip edebilme. Bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli olan projeleri oluşturarak hayırsever Müslümanların bilgisine sunabilme. İhtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunma” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

İhtiyaç sahibi insanların nasıl belirlendiğini anlatan Tatlı, “İHH´nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı´nın dağıtım programında ilk sırada mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır” dedi.

 

BÖLGELERİN MAĞDURİYET DERECELERİ ÖNEM ARZ EDİYOR

Tatlı, “Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır” dedi.

 

TEMSİLİ FOTOĞRAFLAR YAYINLANIYOR

“Kestiğimiz kurbanın fotoğraflarını yollayabiliyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Tatlı, “Hayır, böyle bir çalışma yapma imkânını bölgelerdeki şartlardan dolayı bulamıyoruz. Dağıtım yapılan bölgelerdeki temsili fotoğrafları web sitemiz üzerinden görebilirsiniz. Kesim bilgisini bıraktığınız cep telefonu numarası üzerinden size SMS ile ulaştırabiliyoruz” dedi.

 

DERNEK VE KURUMLARA VEKÂLET VERİLEBİLİR

Yardım kuruluşlarına vekâlet verilebilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine konuşan Tatlı, “Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır” dedi.

 

ASLOLAN NİYET VE İRADEDİR

Kurban kesimi için gerekli olan vekâlet konusunun nasıl gerçekleştiğini anlatan Tatlı, “Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini İHH İnsani Yardım Vakfı´na ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekâlette de asıl olan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere İHH´ya başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyandır” dedi

 

KURBAN FİYATLARI

Kurban fiyatlarını aktaran Tatlı, “Bir kurban hissesinin bedeli 750 TL´dir. Buna tüm organizasyon masraflarıda dâhildir. Kurban bedeli 750 TL olduğundan bundan daha az verilecek miktar bir kurban bedeli için yeterli olmayacaktır” dedi.

 

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

İHH´nın kurban fiyatlarını nasıl belirlediğinin sorulması üzerine konuşan Tatlı, “Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği gibi dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye´deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden İHH, stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir. Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir” dedi.

 

ORTALAMA FİYAT

“Kurban kesim maksadıyla her bölge için tek fiyat belirlenmesi caiz midir?” sorusunu yanıtlayan Tatlı, “Vakfımız, dünyanın birçok bölgesindeki organizasyon ağı sayesinde kurbanlık satın alımlarını önceden yapmaktadır. Daha önceden satın aldığı bu kurbanlıkları kurban vekâleti vermek isteyenlere kendi belirlediği fiyatla temin etmektedir. Kurban fiyatı belirlenmesinde ‘ortalama fiyat´ tespit etmenin ve tespit edilen miktarı tahsil etmenin fıkhen bir sakıncası yoktur” dedi.

 

DİLEDİKLERİ YERDE KESTİREBİLİRLER

Hayırseverlerin kurbanlarını İHH´nın belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden diledikleri yerlerde kestirebildiklerini belirten Tatlı, “Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi İHH yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır” dedi.

 

KURBANIN KESİLDİĞİNİ SMS İLE ÖĞRENİYORLAR

Vekâlet veren kişinin kurbanının kesildiğini nasıl öğrendiğinin sorulması üzerine konuşan Tatlı, “Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini İHH İnsani Yardım Vakfı´nca cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebilmektedirler. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından İHH vakıf merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderilmektedir” dedi.

 

BAĞIŞLARDA SON TARİH

Kurban bağışında son tarihin sorulması üzerine konuşan Tatlı, “İnegöl´de derneğimiz bayramın birinci günü ve ikinci günü sabah saat 09.00-19.00 ´a kadar açık olup bağışlar kabul edilecektir.İnternet üzerinden de Kurban bağışları bayramın ikinci günü saat 23.59´a kadar yapılacaktır. Kurban kesimi bayramın ilk günü bayram namazından sonra başlamakta ve bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar tamamlanmaktadır” diye konuştu.

 

KURBAN ÜCRETİNİ SADAKA VEREREK KURBAN İBADETİ İFA EDİLMEZ

“Kurban yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?” sorusunu yanıtlayan Tatlı, “Fıkhi hükmü ister vacip ister sünnet olsun; kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir, kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. Şüphesiz Allah Teâlâ´nın rızasını kazanmak niyetiyle fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman´ın önemli vazifelerinden biridir. Ancak bu iki ibadetten birinin diğerinin alternatifi olarak sunulması dinî açıdan doğru değildir” dedi.

 

Tatlı, 45 günlük evrak ile kurban bağışı yapmanın mümkün olduğunu ifade etti.

5 KITADA KURBAN KESİMİ

Vakfın kısa sürede dünyanın 5 kıtasında gerçekleştirdiği kurban kesimlerinin detaylarını anlatan Tatlı, “Vakfımız 5 kıtada, organizasyon kabiliyeti olan birçok partner kuruluş vasıtasıyla kurban organizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu kurumlar kurban bayramı öncesinde dağıtımı yapılacak bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin tespiti, kurbanlıkların satın alımı, kesimi ve dağıtım organizasyonunun planlamasını yapmaktadır. Bu ön hazırlıkların ardından kurbanların kesimlerine refakat edecek olan İHH görevlileri, kesecekleri kurban miktarınca vekâleti alarak bayram öncesinde kesim yapılacak ülkelere gitmekte ve burada partner kuruluşlarımız nezaretinde bayram namazı akabinde başlayarak kurban bayramının üçüncü günü ikindi vaktine kadar kesimleri yapmakta ve dağıtımları gerçekleştirmektedirler” şeklinde konuştu.

 

KABİR KURBANI DİYE BİR ŞEY YOKTUR

“Ölmüş kimseler için kurban kesilir mi?” sorusunu yanıtlayan Tatlı, “Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren ve ‘ölü kurbanı´ veya ‘kabir kurbanı´ diye isimlendirilen bir kurban çeşidi dinen yoktur. Ancak ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmesi gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere kurbanını çeşitli hayır kurumlarına veya fakir ve muhtaç kişilere bağışlayabilir” dedi.

 

Tatlı, kurban bayramı içerisinde farklı niyetlerle bağışlanan kurbanların kesimlerininde yapılabilmekte olduğunu belirtti.

 

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kimlerin kurban kesmesi gerektiğini dile getiren Tatlı, “Kurban kesmek, akıl-baliğ (akıllı-ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman´ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla Allah´ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olmak üzere kurban kesmelidir” dedi.

 

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Kurban etinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine değinen Tatlı, “Vakfımız, bağışladığınız kurban hissesinin tümünü ihtiyaç sahiplerine pay etmektedir. Hz. Peygamber (sav), kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (EbûDâvûd, Dahâyâ, 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur” dedi.

 

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Tatlı, “Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kesim esnasında hayvanların birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir” dedi.

 

Haber ve Fotoğraf: Osman GÜRBAŞ
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Kıtada Kurban Kesecek
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
“Engelsiz Kent”için bir araya geldiler
“Engelsiz Kent”için bir araya geldiler
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘Engelsiz Kent İnegöl´ projesi kapsamında İnegöl´deki engelliler üzerine çalışmalar yürüten Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları, çeşitli dernek yöneticileri ile engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.
Alternatif ürünler denenebilir
Alternatif ürünler denenebilir
İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl çiftçisinin alternatif ürünleri deneyebileceğini söyledi.
İTSO Üyelerine MYB Sınavı
İTSO Üyelerine MYB Sınavı
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası´nın (İTSO), çalışanlarda mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu aranan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretiyle ilgili eğitim programı tamamlandı. Oda üyesi firmalarda çalışan 41 kişi, iki günlük eğitimin ardından teorik ve uygulamalı sınava tabi tutuldu.
Erçetin´den gazetemize ziyaret
Erçetin´den gazetemize ziyaret
İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında gazetemiz Haber Yorum´u ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Dekan Pirinççi´den Başkan Taban´a Ziyaret
Dekan Pirinççi´den Başkan Taban´a Ziyaret
Ekim ayında UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban´ı ziyaret etti.
Oynanan Oyun Umut Veriyor
Oynanan Oyun Umut Veriyor
İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, rakiplerine karşı etkili oynamalarına rağmen gole ulaşamamaları sonucu istedikleri puanları toplayamadıklarını belirterek; “Bu oyun ilerisi için bize çok büyük umutlar veriyor” dedi.
Belediye´den koordinasyon toplantısı
Belediye´den koordinasyon toplantısı
İnegöl Belediyesi´nin şehrimizde kazı yapan kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri adına organize ettiği kurumlar arası altyapı koordinasyon toplantıları devam ediyor.
Öğrencilere altın öğütler
Öğrencilere altın öğütler
İnegöl Genç İş Adamları Derneği (İGİAD) ile Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi İnegöl İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen “Önce Kendini Yönet” konulu söyleşi programında konuşan TÜGİK Genel Sekreteri Siyasal Bilimci-Sosyolog Tanzer Polat Yılmaz, öğrencilere önemli bilgiler aktardı.
Tandoğan caddesi onarılıyor
Tandoğan caddesi onarılıyor
İnegöl Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi Tandoğan Caddesi üzerinde zamanla çökerek çukurlar oluşan yolların tamir çalışmalarına başladı.
Mimarlar Odası´ndan Taban´a Ziyaret
Mimarlar Odası´ndan Taban´a Ziyaret
İnegöl Mimarlar Odası Başkanı İsmail Karakaşlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Alper Taban´ı ziyaret etti.
Atatürk´e minnet borcumuz var
Atatürk´e minnet borcumuz var
İnegöl Gazeteciler Derneği Başkanı İhsan Balakuş, “Bir milletin hayatta kalmasını, Türk milletinin bugünlere ulaşmasını sağladığı için ona büyük bir minnet borcumuz var” diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü vefatının 80. yıldönümünde saygıyla andı.
Uyuşturucuya Savaş Açtılar
Uyuşturucuya Savaş Açtılar
İnegöl´ün Gürcü camiası dernek başkanları, geleneksel olarak düzenledikleri istişare toplantılarının bu ayki gündemine gençleri aldılar. Gençlerin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması noktasında önleyici tedbirler alınmasına karar verildi.
   Yeni okul öğretime hazırlanıyor
Yeni okul öğretime hazırlanıyor
İnegöl Belediyesi, eğitim öğretime başlamak için gün sayan eski İnegöl Lisesi´nin bulunduğu alanda inşa edilen Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu´nda çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Taban Vali Canbolat´ı ziyaret etti
Taban Vali Canbolat´ı ziyaret etti
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan, kısa bir süre önce Bursa Valiliği görevine başlayan Yakup Canbolat´a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Müdür Erçetin´den İGİAD´a Ziyaret
Müdür Erçetin´den İGİAD´a Ziyaret
İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İnegöl Genç İşadamları Derneği´ni (İGİAD) ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Dernek Başkanı Hakan Özdemir, dernek olarak her konuna İnegöl Emniyetinin yanında olduklarını söyledi.
CHP´de ilk başvuru yapıldı
CHP´de ilk başvuru yapıldı
31 Mart´ta yapılacak olan yerel seçimler için CHP´de ilk başvuru yapıldı. Bir dönem CHP´de ilçe yöneticiliği yapan Hikmet Sallı, belediye meclis üyeliği aday adaylığı dosyasını, İlçe Başkanı Necmi Demir´e teslim etti.
Dev iş birliği
Dev iş birliği
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile İnegöl´de Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi kurulacak. İMOS´un da destek vereceği proje için ön protokol önceki gün imzalandı.
Yavi Şehitleri Unutulmadı
Yavi Şehitleri Unutulmadı
25 EKİM 1993 de Erzurum Çat ilçesi Yavi Beldesi Şehitleri dün gece Bursa Küçük Balıklı da Akasya düğün salonunda düzenlenen bir törenle 33 Şehitlerimiz anıldı.
Minik Melisa´ya Son Görev
Minik Melisa´ya Son Görev
İnegöl´de kreşte yemek yedikten sonra uyurken solunumu durması sonucunda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Diyetisyen Koçak AVM´ye Geliyor
Diyetisyen Koçak AVM´ye Geliyor
Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, Kasım ayına her yaşa hitap eden etkinlik ve kampanyaları ile merhaba diyor. İnegöl AVM, bu ayki özel söyleşide beslenme uzmanı, diyetisyen Dilara Koçak´ı konuk etmeye hazırlanıyor.
Seri yakalamak istiyoruz
Seri yakalamak istiyoruz
İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Sakaryaspor karşısında galibiyete ulaşarak seri yakalamak istediklerini ifade etti.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi