#inegöl

İsmail Özdemir


ANAYASA REFORMU

ANAYASA REFORMU


Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın  kabine toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında:"Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" sözleri ile başlayan yeni anayasa reformu çalışmaları gündeme oturdu. Muhalefet, olayı her ne kadar iktidarın gündem değiştirme oyunu olarak nitelendirse de, aslında muhalefet te    bu darbe anayasasının değiştirilmesi gerektiğini çeşitli ortamlarda dile getiriyor.

 

Gelecek nesillere huzur içinde Yaşanabilir bir Türkiye ve Yeniden Büyük Türkiye bırakabilmek için bu darbe Anayasasının değiştirilmesi gerekiyor.Evet ama nasıl bir anayasa yapılmalı?

Türkiye’yi gelecek yüzyıllara taşıyacak Anayasa; dünyanın mevcut sömürü ve kölelik anlayışından uzak, ezelden ebede bütün insanların ihtiyaçlarına cevap verecek evrensel bir anayasa olmalıdır.

 

Bunun için 1924 Anayasasına da takılıp kalmamak gerekir.Hele hele medeniyetten bi haber, emperyalist, ırkçı, faşist BATILI devletlerin anayasalarına hiç takılmamak gerekir.Çünkü batı medeniyetinin dayandığı temeller çürüktür.Onların medeniyetlerinin temelinde insan günahkar doğar, bizim medeniyetimizde ise insan anasından günahsız ve tertemiz doğar,Yine onların medeniyetlerinde hak şu dört sebepten doğar.

 

1-Kuvvet 2-Çoğunluk 3-Menfaat-Çıkar 4-İmtiyaz-Ayrıcalık

 

Bizim Medeniyetimizde ise HAK ancak şu dört sebepten doğar:

1-Doğuştan gelen haklar.(Yaşama,inanma, mal ve mülk edinme, ırz,namusu ve nesli koruma, aklı koruma)

2-Emek karşılığı doğan haklar    3-Karşılıklı rızaya dayanan anlaşmadan doğan haklar

4-Adalet gereği doğan haklar

Milletimiz yüzyıllar boyu Hak ve Adalete dayalı devletler kurmuş ve yürütmüşlerdir.Osmanlı, Selçuklu, Endülüs Devletleri incelenmeli.Bütün bu devletlere örnek, kaynak teşkil eden ve kıyamete kadar da örnek olacak “MEDİNE İSLÂM DEVLETİ” incelenmelidir.MEDİNE İSLÂM DEVLETİ’nin nüfusunun %15’i Müslüman, %85’i Gayri Müslim idi.Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olmayan bu devletin temel ilkeleri esas alınarak yapılacak Anayasa, en adaletli anayasa olacaktır. Medine Devleti’nde; dinine, ırkına, cinsiyetine bakmadan herkese eşit olarak şu beş temel haklar verilmiştir:

 

1-YAŞAMA HAKKI-Hangi ırktan, dinden, cinsiyetten olursa olsun, doğuştan herkesin yaşama hakkı vardır.

Hatta tüm mahlukatın hayvanların, bitkilerin tüm canlıların yaşama hakkı vardır.

Çünkü Allah C.C. Kur’an-ı Kerim’de “Haksız yere cana kıymayın” emri ile tüm canlıları kastetmiştir.

Bu nedenle Peygamberimiz Mekke Fethi’ne giderken köpek yavruları ezilmesin diye bir nöbetçi tayin etmiş ve 10.000 kişilik ordusuna yolunu değiştirmiştir.Atalarımız yaptıkları binalarda “kuşevleri” yapmışlar, uçamayan leylekleri bakım vakıfları kurmuşlar.Fatih Sultan Mehmed; “Ormanlardan bir dal kesenin başını keserim.” Buyurarak çevrenin korunmasının önemini dile getirmiş.Yunus Emre; Allah’ı zikrettiği için çiçeği koparamamış, hocasına kuru bir dal parçası götürmüştür.Bu konuda bir kitap yazılsa da, sahifeler yetmez.

2-MAL VE MÜLK EDİNME HAKKI-Yine ırk, cinsiyet ve dinine bakılmaksızın herkesin mal ve mülk edinme hakkı vardır.Herkesin mal ve mülkü devletin koruması altındadır.Devlet; haksız vergi uygulamaları ile veya gayrimeşru (Faiz, kumar vb.) sebeplerle, milletinin malını gasp edemez.Emeği ve alınterini sömüren faiz yasaklanmıştır. İnsanların birbirlerinin mallarını haksız yere gasp etmelerine sebep olan Kumar ve şans oyunları yasaklanmıştır.

3-IRZ ,NAMUS ve  NESİL EMNİYETİ-Yine ırk, cinsiyet, din ayrımı yapılmadan herkesin ırz ve namusu Devletin emniyeti altındadır.Irz ve namus emniyetini bozan, nesilleri ifsad eden Zina,fuhuş,tecavüz, eşcinsellik  en büyük cezalar ile cezalandırılmıştır.Nesil emniyeti sağlanmıştır.

4-AKIL EMNİYETİ-Akıl koruma altına alınmıştır.Çünkü bütün İLİMLERİN ANAHTARI akıldır.Akıl hazinedir.                                      İnsan;AKIL ile ALLAH’ı CC tanıyabilir, ilimleri öğrenebilir,Kainatı tanıyabilir.Bu nedenle AKIL korunması gereken bir varlıktır.Aklı yok eden uyuşturucu, alkol vs. bunun için yasaklanmıştır.

5-DİN VE İNANÇ EMNİYETİ-Devletin bütün bireyleri istediği gibi inanma hakkına sahiptir.Dinde zorlama yoktur.

Allah C.C. Kur’an-ı Kerim’de “Dinde zorlama yoktur” buyuruyor.Bu nedenle fetih yapılan yerlerde, insanlar İslâm’a girmesi için zorlanmamış, ibadetlerinde serbest bırakılmıştır. İstanbul’un fethinde, Fatih Sultan Muhammed Han’ın fermanları, Kudüs’ün fethinde Hz.Ömer R.A. fermanı, yine Selahaddin EYYUBİ’nin fermanı mevcuttur. Osmanlı nüfusunun yarısından çoğu gayrimüslimdi.Osmanlı, Selçuklu , Endülüs inanç emniyetini en kamil manada sağlamışlardır.

İşte yeni ANAYASA bu esaslara dayalı bir anayasa olmalı ki; Yeniden büyük bir Medeniyet inşa edebilelim.