#inegöl

Asuman Akçay Sakallı


ETİK İLE AHLAK ARASINDAKİ ÇOK İNCE ÇİZGİ

ETİK İLE AHLAK ARASINDAKİ ÇOK İNCE ÇİZGİ


Eminim ki çoğumuz zaman içerisinde bu kavramları ara ara irdeledik. 21.yüzyılda çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz bir kelime halini alan ETİK hepimizin bildiği üzere sadece 4 harften oluşan basit bir kelime değildir ve olmamalıdır.Ne yazık ki zamanla unuttuğumuz bu 4 harfli kavram aslında hayatın bize öğrettiği ve tüm toplumları ilgilendiren en önemli unsurlardan biridir.Şu şekilde açıklamak da gayet mümkündür; Ahlak insanın kendine ait değer ve davranışlarını ,Etik ise toplumların değer ve davranışlarını ifade eder.Yani bazen kişisel ahlakımıza uygun olan bir durum etik kurallarına hiçte uygun olmayabilir.Şu nu da özellikle belirtmekte fayda görüyorum ki, kişinin ahlaki değerleri zaman ile değişebilir fakat toplumun etik değerleri asla değişmez.O nedenle değişmemesi gereken etik kuralları toplumun sağlam karakterini de ortaya koymaktaki en büyük göstergedir.

       Bizi biz yapan da kişisel değerlerimizin tüm toplum değerleri ile örtüşmesinden geçer.Zaman içerisinde savunduğumuz ve inandığımız durumları her ne pahasına olursa olsun daima savunmamız gerektiğidir.Öncelikle bir Müslüman ve bir Türk vatandaşı olarak durumlara göre değil,değerlere göre hareket etmeyi ilke haline getirmeliyiz. Maalesef ki değişen ve bozulan kişisel ahlaklarımız toplum değerlerimizi de tehdit etmektedir ama inanıyor ve umuyorum ki bizler ve gelecek nesil buna asla izin vermeyecektir.

      Osmanlının 600 yıl hüküm sürmesinin en büyük sebeplerinin başında da Ahlaki ve Etik değerlere tam ve sıkı sıkıya bağlı olmayı sağlaması, İslam Ahlakı ve Etiğinin tam anlamı ile yaşatılıp toplum üzerinde de yansımalarını görmesi idi.Toplumsal olan hiçbir şey  bir anda ortaya çıkmaz ve bir anda yok olmaz.O neden ile yüzyıllardır kazandığımız değerlerimizi bir çırpıda silmek,göz ardı etmek de mümkün değildir.Tarihsel ve kültürel süreklilik ancak ve ancak bu değerlere tıpkı atalarımız gibi sıkı sıkıya bağlı kalmamızdan geçer.

   Selam ve Saygılarımla…..