İsmail Özdemir


MİLLİ GÖRÜŞ VE OĞUZHAN ASİLTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

.


Milli Görüş; Milletimizin ve İnsanlığın kurtuluş reçetesidir.Irkçı Emperyalizmin tahakkümü altında inim inim inleyen Müslümanların ve insanlığın yegane kurtuluş hareketidir.Aslında 1400 yıllık şanlı tarihimizin, günümüzdeki en asil ve şanlı direnişidir.Adem A.S. ile başlayan Hak-Batıl mücadelesinin bugüne yansımasıdır.

Milli Görüş; şeytan ve şeytanın askerlerine karşı açıkça mücadele eden bir harekettir.Irkçı emperyalizmin kurmak istediği köle düzenine başkaldıran, yeniden İslâm Birliği’ni tesis etmek için D-8’leri kuran ve önce Ahlak ve Maneviyat prensibi ile yola çıkmış, 1969 da temelini Milletimizin en seçkin alimlerinin attığı ve Liderliğine Rahmetli Erbakan Hoca’mızı getirdiği Rabbani bir harekettir.

 

Milli Görüş; sadece siyasi parti çalışmalarına hapsedilemeyecek bir CİHAD hareketidir.Yaklaşık 40 Milli Görüş’çü kuruluş ile milletimizin tamamını kucaklayacak şekilde, bütün insanlığın saadetini temin etmek için 52 yıldır, temel esaslara bağlı olarak çalışmaktadır.

Temel esaslar, olmazsa olmazdır.Rahmetli Erbakan:”Biz siyaset yapmıyoruz. Cihad ediyoruz.Bu nedenle temel esaslarımıza bağlı hareket etmeliyiz.Temel esaslarımızdan uzaklaşırsak, diğer siyasi partilere benzeriz. Diğer siyasi partilere benzersek, eriyip yok oluruz” demiştir.

Yine Erbakan Hoca “Resmi kongreler, prosüdürü yerine getirmekten başka bir şey değildir.Biz Cihad ibadetinin gereklerine göre emir komuta zincirine bağlı çalışan bir topluluğuz.”demiştir.

Milli Görüş teşkilatlarında hiyerarşik yapı bellidir.Bu yapının en üstünde Milli Görüş Lideri vardır. Milli görüş lideri istişarelerini gerekli gördüğü kişilerle ve gerekli gördüğü şekilde yapar ve bir karar verir. Tüm Milli Görüşçüler Allah’a isyan emretmediği sürece bu karara uyar.Uymayanlar Milli Görüş prensiplerinden uzaklaşmış olurlar. Birlik ve beraberliği tesis etmenin ve devam ettirmenin yolu budur.1400 yıllık tarihimizde bunun güzel örnekleri olduğu gibi, Emire, lidere isyan edenlerin uğradıkları akibet tarihimizde mevcuttur.Hırslarına kapılıp Emire karşı gelenler, hem kendilerini hem de peşinden gidenleri hüsrana sürüklemişlerdir.İçinde Saadet Partisi’nin bulunduğu Yaklaşık 40 Milko kuruluşunun, temel esaslarımızdan uzaklaşıp, uzaklaşmadığını denetleme yetkisi Milli Görüş Liderine bırakılmıştır.Bugün Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk’tür. Özellikle Numan Kurtulmuş’un  Genel Başkan olması ile bu endişeler artmış ve bu nedenle Saadet Partisi içinde Yüksek İstişare kurulu Başkanlığı kurulmuş, başına Milli Görüş Lideri Erbakan geçmiştir.

Numan Kurtulmuş’un Genel Başkanlığı’nda Saadet Partisi  temel esaslarımızdan uzaklaşmaya başladığında, Milli Görüş Lideri tarafından uyarılmıştır.Bu uzaklaşma söylem olarak değil, tamamen Genel Merkez delegelerini kendi adamlarından oluşturma şeklinde cereyan etmişti.Yani genel merkez delegelerini ayarlayıp, Yüksek İstişare Kurulu Başkanını devre dışı bırakmak, etkisiz hale getirmek için yapılan bu çalışma, temel esaslarımıza aykırı bulunduğu için, Milli Görüş Lideri tarafından uyarılmış ve amaçlarına ulaşamayınca ayrılıp gitmişlerdi. Rahmetli Erbakan Hoca’nın vefatından sonra Mustafa KAMALAK’ın Genel Başkan olması, Milli Görüş Lideri Oğuzhan ASİLTÜRK tarafından sağlanmıştır. Eğer Oğuzhan ASİLTÜRK ağırlığını koymasaydı,kongrede Fatih ERBAKAN Genel Başkanlığı kazanacaktı.Fatih ERBAKAN, Oğuzhan ASİLTÜRK’ün Milli Görüş Liderliğini ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’nı kabul etmediği için yeterli desteği alamadı. Kongrede kazanamayınca ayrıldı.

MSP’den Saadet Partisine ve bugünlere kadar birçok kez resmi prodüsüdürü kullanıp, yani delegeleri ayarlayıp Milli Görüş Liderini devre dışı bırakmak isteyen hareketler olmuştur. Bunların hiçbirisi hain veya dış güçlerin adamı değildir. Hepsi inançlı insanlardı. Bunların hepsi biz daha iyisini yapacağız, Milli Görüş’ü iktidara getireceğiz diye, delegeleri ayarlayıp büyük kongrede Genel Başkan olmak istediler.Ancak sonuçta hepsi hüsrana uğradı.

Milli Görüş Liderine rağmen kongreyi kazansalardı, Erbakan Hoca yeni parti kurardı. Bugün de eğer Milli Görüş Liderine rağmen herhangi bir liste kongreyi kazansa, Milli görüş lideri yeni bir parti kurar. Milli Görüş liderine isyan edenlerin yönettiği bir parti Milli Görüş prensiplerinden uzaklaşmış sayılır.

Zaman zaman Milko kuruluşlarından bazıları, Milli Görüş çizgisinden uzaklaşmışlar ve Milli Görüş Lideri tarafından uyarılmışlardır.Bu uyarılara kulak asmayan ve Milli Görüş Liderini pasifize etmek isteyen Milko kuruluşlarının yönetimleri değiştirilmiş, değiştirilemeyen MİLKO kuruluşları yerine  yenileri kurulmuştur.

Oğuzhan Asiltürk’ün  Saadet Partisi üzerinde bir yetkisinin olmadığını iddia edenler, hata içindedirler.Milli Görüş Liderini pasifize etmek, Saadet Partisinin meşruiyetini yok eder. Bu böyle biline.