İsmail Özdemir


Taliban, Afganistan Ve İslâm Düzeni

.


Afganistan’lı  kardeşlerimiz,  50 yıldır süren İstiklâl savaşını kazandı.Önce Sovyet işgalini, sonrasında ABD işgalini söküp attılar.Dünyanın en güçlü silahlarına sahip ordularını Allah C.C. izni ile yendiler.

Şimdi Allah C.C. izni ile tüm dünyaya örnek olacak Hak ve Adalete dayalı bir düzeni bir an önce kurmaları için dua ediyorum. Tüm dünyanın gözü onların üzerinde. Eğer Medine İslâm Devleti’ni örnek alarak, hak ve adalete dayalı bir düzen kurarlarsa, bu durum tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olacaktır.

Afganlı kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Adil, bağımsız ve şeffaf mahkemeleri hemen kurun. Kimseyi yargılamadan cezalandırmayın. Asla kin ve nefret ile hareket etmeyin.Af yolunu tutun. Peygamberimiz S.A.V. Mekke’yi feth ettiğinde herkesi affetti. Bu yol Peygamber yoludur.

İslâm Dini bir bütün olup, hayatın her alanında hükümler koyan bir dindir. İslâm dininin bir bütün olarak yaşanmış örneği MEDİNE İSLÂM DEVLETİ’dir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa S.A.V. in devlet başkanı olduğu Medine İslâm Devleti kıyamete kadar, kurulmuş veya kurulacak kendini İslâm Devleti olarak kabul eden devletlerin ve toplumların örnek alacağı yegane uygulamadır.       

Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Adil yargılama ve cezaların infazını da içeren Adalet mekanizması, dış politika, devlet yönetimi, bireysel haklar, kamu hakları vs. her alanda İslâm Dininin ortaya koyduğu hükümler mevcuttur.Bunları reddetmek kişiyi dinden çıkarır.

Dünyada İslâm adına yapılan veya yapılacak yanlışlar İslâm Dinini bağlamaz. Bu yanlış uygulamaları gerekçe gösterip, İslâm’ın hükümlerine saldırmak, alaya almak veya bu hükümleri kötü göstermek bir Müslüman’ın yapacağı iş değildir.Bunu yapanlar Müslüman da değildir.

Maalesef bazı kendini bilmez soytarılar, köşe yazarları  Afganistan’da yaşanan münferit olayları bahane edip İslâm Dininin hükümlerine saldırmaktalar. Bunları buradan kınıyorum.Şerefsiz ve haysiyetsiz ilan ediyorum.Türkiye’de de Kuvayı Milliye,  İstiklal savaşında büyük destanlar yazmış, ancak düşman kovulduktan sonra içinde bazı kendini bilmezler münferit olumsuzluklar yaşatmışlardı.Bunlar münferit olaylardır.Bu münferit olaylar nasıl ki,  Kuvayı Milliye’nin yazdığı İstiklal mücadelesine gölge düşüremezse,

Aynı şekilde bugün Afganistan’da olabilecek münferit olaylar, Afgan Mücahidlerinin zaferine gölge düşüremez.Münferit hiçbir olayın olmaması ideal olanıdır.Bunun için çok hızlı bir şekilde Hak ve Adalete dayalı bir düzen kurulmalıdır.

Kimse Müslüman olmak zorunda değil. Dinde zorlama yoktur.Ancak İslâm’ı kabul edenlerin İslâm’ın emir ve yasaklarına uyma zorunluluğu vardır.Kendini Müslüman olarak tanımlasın veya tanımlamasın, hiç kimsenin hiçbir şekilde, Allah C.C. koyduğu hükümleri ve buna göre kurulmuş Medine İslâm Devleti’nin uygulamalarını alaya almaya, küçük düşürme ve kötü gösterme bedbahtlığında bulunmaya hakkı yoktur.Bu gibiler soysuz, soytarı ve namussuz kimselerdir.

İslâm Tek ilahi dindir. İslâm dinini bir bütün olarak kabul eden ve bunları benimseyenlere Müslüman denir.İslâm yarısı kendisi değildir.İslâm dininin devlet ve toplum düzenine ait hükümlerini kabul etmeyenler Müslüman değildir.Dinden çıkarlar.Bir İslâm Devletinde içki, kumar, zina, fuhuş, uyuşturucu asla ve asla serbest olamaz.Afgan halkının tercihine herkes saygı duymalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti İslâm Devleti değildir.İlk Anayasada “Devletin Dini İslâm’dır” maddesi vardı.Daha sonra bu madde Anayasa’dan çıkarıldı.Bugün Türkiye Cumhuriyeti Laik bir Cumhuriyettir.

Bugün bazı köşe yazarları, fikir adamları ve bu konuda görüş beyan edenlerin bir kısmı, Türkiye ile kıyas yaparak Afgan kardeşlerimize ahkam kesiyorlar. Afgan kardeşlerimiz İstiklâl Savaşını İslâm ve Kur’an-ı Kerim’e dayalı bir düzen inşası için verdiler. İşgal güçleri Afganistan’da zina, fuhuş, kumar, içki serbest olsun diye mücadele ettiler.Elhamdullilah başarılı olamadılar.Afganlı Müslümanlar dinlerine, vatanlarına, özgürlüklerine sahip çıktılar. İnşaallah önümüzdeki günlerde bu mücadelelerini taçlandırarak, Medine İslâm Devletini örnek alarak, Hak ve Adalete dayalı bir Devlet düzenine de kavuşurlar.

Şuurlu Müslümanlara düşen, kardeşleri için dua ve niyazda bulunmaktır.İçimizdeki İslâm düşmanlarının oyunlarına gelip, kim İslâm’ın bir hükmünü alaya alır, kaldırılmasını isterse dinden çıkar.

Şu atasözümüz ile bitirmek istiyorum. “Dinime dahleden bari Müselman olsa”